AirHack 2.0 รับมือกับฝุ่นละอองขนาดเล็กในโรงเรียน

airhack001.jpg

ChangeFusion ร่วมกับ FabCafe Bangkok จัดงาน AirHack 2.0 เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ที่ FabCafe Bangkok เป็นกิจกรรม Hackathon ระดมสมองและทักษะของน้องๆ นักเรียนกว่า 20 คนจาก 4 โรงเรียน สร้างต้นแบบคู่มือและเครื่องมือเพื่อรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในโรงเรียน

เมื่อจบงาน น้องๆ ได้เสนอไอเดียต้นแบบที่แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจมากมาย มีดังนี้:

กลุ่มที่ 1 Air Watch

airhack01.jpg

เป็นเครื่องพ่นละอองน้ำขนาดเล็ก ติดตั้งตามจุดต่างๆ ของโรงเรียน โดยทำงานคู่กับเซ็นเซอร์ตรวจจับเมื่อมีคนเข้ามาใกล้ และระบบ Bluetooth เพื่อส่งสัญญาณไปยังนาฬิกา smart watch หรือมือถือของนักเรียน เมื่อมีนักเรียนเข้ามาใกล้ เครื่องก็จะพ่นละอองน้ำ ซึ่งจะรวมตัวสะสมกับฝุ่นเพื่อให้ฝุ่นมีโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นและตกลงบนพื้นดิน

กลุ่ม 2 Folitrom Air

airhack02.jpg

อยากแก้ปัญหาในเรื่องหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นที่สวมใส่ไม่สบาย โดยเปลี่ยนเป็นตัวกรองฝุ่นติดจมูก โดยออกแบบเป็นปลั๊กที่พอดีกับจมูก ซึ่งจะเก็บในเคสที่เป็นตัวตรวจจับแจ้งเตือนเมื่อเจอฝุ่นโดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับมือถือ

กลุ่ม 3 Diy Airchiller

airhack03.jpg

ใช้แผ่นเปียโซผสานกับกลไกการทำความเย็นแบบโรงงาน ที่ดึงเอาความร้อนจากหลังคามาปะทะกับไอน้ำจากแผ่นเปียโซ ทำให้เกิดทั้งความเย็นและความสามารถในการดักจับฝุ่น ระบบมีความชื้น จึงใช้ Silica gel ดูดความชื้นให้เป็นอากาศเย็นที่แห้งแล้ว

กลุ่ม 4 Zephyr

airhack04.jpg

เครื่องกรองอากาศระบบดูดอากาศจากข้างล่าง ผ่านไส้กรองขึ้นกระจายด้านบน จะเป็นเครื่องกรองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุทดแทนไม้ มีเซนเซอร์ตรวจจับวัดค่าฝุ่นก่อนและหลังเข้าไส้กรองเพื่อแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง ไส้กรองเป็นไส้กรองชีวภาพที่ผูุ้ใช้สามารถเพาะเชื้อเองขึ้นได้ โดยเป็นเซลลูโลสที่จะได้จากแบคที่เรียที่เกิดจากการบ่มผลไม้นาน 3 ถึง 30 วัน เครื่องกรองสามารถตั้งโต๊ะหรือแขวนผนังได้ ไส้กรองสามารถใช้ได้1เดือน

กลุ่ม 5 Cell Wall

airhack05.jpg

สร้างกำแพงฟอกอากาศโดยใช้ต้นไม้ร่วมกับแผ่นเปียโซ เปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศดีก่อนเข้าโรงเรียน ภายในเป็นระบบไอน้ำ ดูดอากาศเข้ามาให้ไอน้ำจับกับฝุ่น สามารถประยุกต์ใช้ตั้งตามจุดต่างๆ หรือติดแทนหน้าต่างก็ได้

กลุ่ม 6 Knock your Socks off

airhack06.jpg

ใช้ถุงเท้าของนักเรียนทุกคนเป็นองค์ประกอบหลัก ติดแผ่นไมโครไฟเบอร์จับฝุ่นที่ถุงเท้า ให้นักเรียนเดินไปทั่ว เมื่อใช้เต็มวันก็นำไปใส่กล่องที่ติดในห้องเรียนเพื่อดูดฝุ่นออกจากถุงเท้า ตัวกล่องที่ติดไว้ในห้องจะเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างประจุไอออนลบจับฝุ่นหลุดออกจากผ้าไมโครไฟเบอร์ ฝุ่นที่ได้สามารถนำไปแปรรูป เช่นเป็นไส้ดินสอหรือหมึกต่อไป

airhack002.jpg

สำหรับโครงการทั้งหกนี้ ChangeFusion จะสนับสนุนให้น้องๆ ได้พัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อไป

SISunit Shresthaair pollution